+ หน้าหลัก

     + เกี่ยวกับเรา

     + การขึ้นทะเบียนวิชาชีพ

     + ติดต่อเรา

     + ร่วมงานกับเรา

     + ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
S.P.S. CONSULTING SERVICE .CO., LTD.
 

               การศึกษาและประเมิน
               ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
              ปฏิบัติการทดสอบ


              ติดตามตรวจสอบ
              คุณภาพสิ่งแวดล้อม              สารสนเทศ/ภูมิศาสตร์


              ปฏิบัติการภาคสนาม

            รวมเว๊บทางด้านสิ่งแวดล้อม
            ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา


  ** มุมกิจกรรม เอส.พี.เอส.**  
S.P.S. CONSULTING SERVICE .CO., LTD.

                เป็นบริษัท ที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีประสบการณ์มายาวนาน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มีนาคม2529 มีจุดมุ่งหมายที่
      จะส่งเสริมรักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีการนำมาใช้อย่างถูกวิธี และก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด โดยมี
      ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม


                ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ขึ้น ทะเบียนกับศูนย์ข้อมูล
      ที่ปรึกษาไทย (กระทรวงการคลัง) เป็นบริษัท ที่ปรึกษาประเภท A  หมายเลข 324  สามารถให้บริการในฐานะที่ปรึกษา  สาขา
      สิ่งแวดล้อม  พลังงาน  สาขาแหล่งน้ำสุขาภิบาล  สาขาสุขาภิบาล และจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  EIA
      รายละเอียดต่อ>>ดูเพิ่มเติมรายละเอียดลูกค้าส่วนหนึ่งที่ไว้วางใจเรา

 

S.P.S. CONSULTING SERVICE .CO., LTD.
Copy Right @ 2008 Spscon All Rights Reserved
7 พหลโยธิน 24 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ (+66)(0)-2939-4370-2, (+66)(0)-2939-5658-9 แฟกซ์ (+66)(0)-2513-4221
อีเมลล์: sale@spscon.com